Podniková právní kancelář – T-Mobile Czech Republic

V současné době čítá tento právní tým 26 členů s právním vzděláním a je doplněn o další specialisty na regulaci a compliance. Zabývá se širokým spektrem právních otázek z oblasti korporátního, smluvního, pracovního a trestního práva, včetně řešení právních sporů a poskytování právního poradenství. Rovněž zajišťuje soulad společnosti s vysoce specializovanými právními předpisy v oblasti elektronických komunikací a nákup a hospodaření s kmitočtovým spektrem pro mobilní a jiné bezdrátové služby.

„Náš právní tým hraje klíčovou roli i ve formulaci širší strategie společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost T-Mobile působí v nadměrně regulovaném odvětví, jsme vnímáni jako strategický útvar a vedení s námi proaktivně konzultuje své strategické rozhodování,” uvádí Vladimíra Chlandová, ředitelka sekce právní, regulace a Compliance.

Vladimíra Chlandová má dlouholeté zkušenosti z oblasti elektronických komunikací. Od roku 2019 odpovídá za právní kancelář společnosti T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom. Společně s celou svou sekcí je v úzké komunikaci s německou centrálou a sesterskými pobočkami v Evropě i Americe.

„V právním týmu klademe důraz na vzdělávání a rozvoj našich členů. Zakládáme si na naplňování potřeb našich členů týkajících se work-life balance a skloubení obtížných životních situací s kariérou. To zahrnuje flexibilní pracovní dobu, možnost čtyřdenního pracovního týdne a obecně politiku přátelskou k rodičům nebo lidem potýkajícím se se zdravotními či jinými osobními problémy,” říká Vladimíra Chlandová.

Podniková právní kancelář společnosti T-Mobile má velmi zkušené právníky. Působí současně v Česku i na Slovensku, což umožňuje přeshraniční koordinaci vybraných právních témat a sdílení know-how. Při spolupráci s kolegy z poboček v Evropě a v Americe se jasně ukazuje vysoká odbornost a rozsáhlé znalosti celého právního týmu. Výborně tak reprezentuje jméno českých podnikových právníků na mezinárodní úrovni,” zdůvodňuje udělení ocenění porotce Vladimír Krasula.

 

Podniková právní kancelář – innogy

Útvar Legal & Compliance společnosti innogy se jako interní právní oddělení začal ve skupině RWE (od roku 2016 skupina innogy) utvářet v září 2011. Z původního počtu dvou zaměstnanců se sekce Legal & Compliance během poměrně krátkého období rozrostla na 17členný tým. Vzniklo tak plnohodnotné právní oddělení zajišťující veškeré právní služby a právní podporu společnostem skupiny innogy působícím v České republice.

Útvar řeší veškeré právní záležitosti, zejména v oblastech občanského a obchodního práva, komplexní smluvní agendu, správu majetkových účastí, problematiku compliance, koordinaci a archivaci veškerých smluv, plných mocí a pověření všech společností skupiny innogy, jakož i zajištění problematiky přípravy a koordinace SLA smluv.

Rozhodně jsme nezaháleli ani v době turbulentních změn v oblasti české a evropské energetiky. Naši právníci sekce Legal & Compliance intenzivně participovali na tvorbě novelizací energetického zákona a souvisejících podzákonných předpisů, aktivně se účastnili, a vlastně stále účastní jednání s Energetickým regulačním úřadem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Úřadem práce a dalšími,“ vypočítává úspěchy útvaru Legal & Compliance jeho vedoucí Josef Benda.

Dynamika tohoto právního útvaru a kvalitní personální obsazení byly důvody, které přesvědčily i porotu ocenění Podnikový právník 2023, včetně porotkyně Jitky Hlaváčkové: „Pro ocenění této podnikové kanceláře jsme se rozhodli, protože její vývoj je opravdu úctyhodný. Během několika let vytvořila téměř z ničeho skvěle fungující právní oddělení plné odborníků, které patří mezi špičku. Zajistit bezproblémové fungování tak velké společnosti, jako je innogy, není nic jednoduchého. Navíc v odvětví energetiky, které v posledních letech provází turbulentní vývoj. Díky tomu všemu si podle nás společnost innogy ocenění rozhodně zaslouží.”

Občanské právo – Mgr. Ing. Monika Potěšilová

Po absolvování Masarykovy univerzity působila Monika Potěšilová na Magistrátu města Brna, odkud v roce 2013 zamířila do společnosti Deichmann. Nyní pracuje třetím rokem ve společnosti Notino. 

Už začátek její cesty podnikového právníka byl velmi zajímavý. Do společnosti Deichmann nastoupila jako první a dlouhou dobu jediný podnikový právník a vybudovala zde od nuly právní oddělení pro Českou republiku i pro Slovensko. „Ve společnosti Deichmann skvěle zúročila nejen své právní vzdělání, ale také komplexnost, organizační schopnosti, ochotu učit se novým věcem a manažerské dovednosti,” všímá si porotkyně ocenění Jitka Frischholzová.

Ve společnosti Notino se nyní Monika Potěšilová specializuje na občanské právo, zejména na právní vztahy k nemovitostem a smluvní agendu. V oblasti nájemních smluv pro podnikatelské prostory je v Notinu považována za předního odborníka. Do budoucna by se chtěla více zaměřit na oblast compliance. Její všestrannost potvrzuje i to, že je jakožto pověřená osoba zodpovědná za dodržování pravidel tzv. whistleblowingu.

Moniku Potěšilovou oceňuje i Václav Malý, vedoucí právního oddělení společnosti Notino: „Do její expertizy patří i transportní smlouvy. Fúze transportního a nájemního práva se hodila, když na přelomu roku zajišťovala s podporou italských advokátů kompletní právní support pro spuštění distribučního centra poblíž italského Milána. To byl opravdu heroický výkon.“

„Právě široký rozhled, komplexnost a všestrannost byly důvody, pro které se porota rozhodla ocenit Moniku Potěšilovou v kategorii občanské právo. Své kvality prokázala při úspěšném budování českého a slovenského právního oddělení ve společnosti Deichmann a také při svém následném působení ve společnosti Notino. Oceňuji její nadšení a odhodlání, s jakým k právu stále přistupuje,“ vysvětluje porotkyně Jitka Frischholzová.

Compliance – JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D.

Vladan Rámiš patří k nejzkušenějším podnikovým právníkům a je ztělesněním slova věrnost. Více než 22 let pracuje v právním úseku mediální skupiny MAFRA.

Zabývá se především mediálním právem, regulací digitální oblasti, IT právem a ochranou osobních údajů. Co považuje za své nejsilnější stránky? „Jako u každého podnikového právníka je to určité obecné zaměření mé práce, které na jednu stranu vede k tomu, že nelze proniknout zcela do detailu ve všech oborech, na druhou stranu nám to dává dostatečný rozhled a schopnost vidět věci z různých úhlů pohledu,” vysvětluje Vladan Rámiš. „V rámci své činnosti bych vyzdvihl působení v pracovní komisi, která se podílela na formulování výjimek z GDPR pro novináře a pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Myslím, že výsledek je velmi dobrým kompromisem, který by ustál i ústavní přezkum,“ říká Vladan Rámiš s tím, že je pro něj však těžké pojmenovat jeden konkrétní úspěch kariéry, neboť práce podnikového právníka je kontinuální a nikdy nekončí.

Čerstvý laureát ocenění Podnikový právník v kategorii Compliance je aktivní v řadě  spolků a asociací. Je spoluzakladatel Spolku pro ochranu osobních údajů, jehož je také předsedou. Vedle toho je místopředsedou Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů. Je samozřejmě členem Unie podnikových právníků a také Unie vydavatelů nebo Sdružení pro internetový rozvoj. Navíc je členem arbitrážní komise Rady pro reklamu.

I toto aktivní působení Vladana Rámiše, zahrnující také publikační činnost, bylo pro porotu ocenění Podnikový právník 2023 jedním z rozhodujících kritérií, potvrzuje porotce Vladimír Valenta: „Vladana Rámiše znám jako vynikajícího odborníka, kterého těžko něco překvapí. Oblast compliance není jednoduchá a ve sféře mediálního trhu je to oříšek. Ale Vladan Rámiš zvládá svoji práci podnikového právníka s přehledem už více než 20 let. Při tom ještě stíhá být neuvěřitelně aktivní v různých spolcích a jeho znalosti v oblasti ochrany osobních údajů jsou opravdu unikátní.”

 

Perspektiva Mgr. Kristýna Tranová

Podnikovým právníkem je Kristýna Tranová téměř dva roky. Aktuálně působí v IT společnosti JetBrains na pozici legal counsel. Zde řeší digitalizaci, zefektivňování a implementaci procesů v rámci právního oddělení, dále pak komerční a produktovou agendu či smlouvy s dodavateli.

Za největší profesní úspěch považuji to, že jsem v JetBrains mohla napříč celým právním oddělením, tj. v cca 10 pobočkách po světě, navrhnout a implementovat kompletní proces vyřizování žádostí interních stakeholderů. Vzhledem k tomu, že ročně jen interně dostaneme zhruba 3000 žádostí o vyřízení nějakého právního problému či dotazu, je nutné mít přehledný proces, který napomůže žádost vyřídit co nejrychleji, a zároveň zefektivnit její vyřizování tím, že se automaticky do revize zapojí i ostatní týmy,“ popisuje Kristýna Tranová.

V minulosti pracovala v menších advokátních kancelářích jako paralegal. Působila také jako externí poradce pro Ministerstvo zdravotnictví, kde se zabývala veřejným zdravotním pojištěním s přeshraničním prvkem. Poté zamířila do mezinárodní advokátní kanceláře Allen & Overy, kde se věnovala korporátní agendě, litigacím, pracovněprávní agendě a kapitálovým trhům.

Mezi své silné stránky řadím komunikativnost a organizovanost. Jak se říká, cíl bez pořádného plánu je jen přání,“ dodává s úsměvem Kristýna Tranová.

Porota se rozhodla udělit jí ocenění v kategorii Perspektiva, která je určena právníkům mladším 40 let. „Kristýna Tranová si velmi dobře rozumí s moderními technologiemi, soustředí se neustále na svoje další vzdělávání, ve své práci cílí především na efektivitu. O svoje zkušenosti se neváhá podělit i na workshopech o elektronické právní kanceláři pro členy Unie podnikových právníků. To vše jsou přesně ty střípky, které podle nás dávají dohromady ideálního mladého podnikového právníka,“ zdůvodňuje rozhodnutí poroty Klára Novotná, viceprezidentka Unie.
IT a technologické právo – Mgr. Simeon Popov, MBA, LL.D.

Simeon Popov pracuje jako podnikový právník už 20 let. 15. rokem působí ve společnosti Siemens Energy. „Za těch necelých 15 let se nám v týmu odborníků podařilo realizovat mnoho velikých a důležitých projektů, které zajistily nejen Česku dostatek elektřiny, ale i tepla, a to zvýšením výkonu, zefektivněním procesů a snížením nákladů. S tím neodmyslitelně souvisí i zajištění větší ochrany životního prostředí. Úspěchem je tedy spokojenost několika milionů spotřebitelů a do budoucna i zajištění větší soběstačnosti a bezpečnosti v oblasti energetiky,” konstatuje Simeon Popov.

V Siemens Energy se zaměřuje na právní oblast, která se vztahuje jak na stávající technologie, tak na technologie nové, související především s obnovitelnými zdroji nebo snížením podílu emisí, softwarem pro řídící systémy distribuce energie nebo kontrolních systémů pro regulaci výkonu a spotřeby energie. Rovněž je členem odborných skupin ve firmě zaměřených například na cybersecurity, umělou inteligenci nebo bezpilotní vzdušné systémy.

Školí také zaměstnance společnosti v Česku i na Slovensku v oblasti smluvního práva, sporové agendy, hospodářské soutěže, pracovního práva nebo trestněprávní agendy. Kromě toho působí na Varšavské univerzitě managementu.

Je rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR či členem expertního týmu pro legislativu jako poradního orgánu Svazu průmyslu a dopravy ČR. Je také dobrovolníkem a pravidelným přispěvatelem UNICEF, UN World Food Programme a Červeného kříže.

„Simeon Popov je všestranný člověk, který si uvědomuje společenskou odpovědnost právnické profese. Pracuje v nadnárodní společnosti, kde má na starost, mimo jiné, právní poradenství v oblastech výroby energie a tepla, řídících systémů a síťových technologiích. Simeon je také příkladem toho, že technologické právo není jen o vývoji softwaru a inovacích v digitálním světě, ale že stejně důležité jsou stroje a zařízení, které pohánějí náš průmysl a každodenní život. K tomu je velmi aktivní v různých spolcích, působí v akademické sféře a pravidelně píše odborné články a poskytuje rozhovory o energetice. Spolu s dalšími členy naší Unie se snaží zlepšit právní a podnikatelské prostředí nejen zlepšováním a prohlubováním znalostí v oblasti práva, ale i při samotné tvorbě či změnách právních předpisů v legislativním procesu,“ uvádí porotce Ondřej Kramoliš.