Dne 7.4.2011 se bude konat XII. sněm UPP ČR, více informací naleznete v pozvánce.