Nominujte kandidáty

Lhůta pro posílání návrhů pro 1. ročník ocenění Podnikový právník vyhlášený Výkonným výborem 8.12.2011 byla prodloužena do 12.3.2012.

 

Návrhy kandidátů posílejte  pomocí formuláře, který naleznete na www.uppcr.cz/pp2012 nebo emailem na info@uppcr.cz.

Porota

O cenách rozhodne porota ve složení

 • předsedkyně poroty – Marie Brejchová
 • za PPK – Miroslav Uřičař
 • za energetickou sekci – Juraj Szabó
 • za pracovněprávní sekci – Jitka Hlaváčková
 • za sekci procesního práva a mediace – Denisa Bellinger
 • za Radu – Nora Šejdová, Marian Čura

 

Ocenění kandidáti budou vyhlášeni na slavnostním večeru, který se bude konat dne 5.4.2012 od 19 hod. v budově České spořitelny, a.s. v Rytířské ul. v Praze.

Kategorie

 Pro 1. ročník jsou vyhlášeny tyto kategorie

 • podniková právní kancelář
 • samostatný podnikový právník
 • závazkové právo
 • pracovní právo
 • procesní - řešení sporů
 • právo IT
 • podnikový právník který se zasloužil o UPP ČR
 • perspektiva 2012

Těšíme se na vaše nominace a na setkání při vyhlašování.


Statut ocenění podnikových právníků titulem " PODNIKOVÝ PRÁVNÍK 20XX" je k nahlédnutí zde.