Pro 1. ročník jsou vyhlášeny tyto kategorie:

  • podniková právní kancelář
  • samostatný podnikový právník
  • závazkové právo
  • pracovní právo
  • procesní - řešení sporů
  • právo IT
  • podnikový právník který se zasloužil o UPP ČR
  • perspektiva 2012