předsedkyně  odborné poroty - Marie Brejchová, prezidentka UPP ČR

 

členové odborné poroty

Jitka Hlaváčková, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Miroslav Mrázek, České Radiokomunikace a.s.

Dominika Kozáková, Odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Petra Nádr, Plzeňský Prazdroj, a.s.

Radim Ranič, Robert Bosch odbytová s.r.o.

Radek Doležal, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group