23.06.2021

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Unie podnikových právníků ČR vyhlašuje 10. ročník ocenění PODNIKOVÝ PRÁVNÍK 2021.

Je pro mne potěšením, že i letos můžeme pokračovat v tradici a vyzdvihnout nejlepší podnikové právníky a další kolegy z oboru.

Nominovat laureáty můžete od 22. 6.  do 21. 7. 2021 prostřednictvím online formuláře: https://forms.gle/JRoRrZ4WANd39Fiw7.

 

 

 

 

O udělení ocenění rozhodne odborná porota na základě nominací v šesti kategoriích.

Ceny budou předány během slavnostního večera v září 2021. Záštitu nad akcí převzala paní Mgr. Marie Benešová, ministryně spravedlnosti ČR, a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Mediálními partnery jsou měsíčník Právní rádce a týdeník Ekonom vydavatelství Economia a informační web Právní prostor.

Jménem Výkonného výboru UPP ČR Vám děkuji za dosavadní spolupráci, a to i během posledního roku, který byl pro všechny náročný a přiměl nás k úspěšnému zvládání složitých situací. Zároveň pevně věřím, že budoucnost bude více přát osobní spolupráci a společnému setkávání, a to nejen na akcích Unie.

Více informací o ocenění Podnikový právník naleznete na webu.

 

S úctou

JUDr. Marie Brejchová, LL.M.

prezidentka Unie podnikových právníků ČR